Poradnik

Tajny Agent

Kim jest tzw. tajny agent?

Osobą, z pomocy której może skorzystać np. Policja, ABW, CBA, prowadząc czynności operacyjno-rozpoznawcze.

Zasadniczo dane takiej osoby nie są jawne.

Czy dane osobowe tzw. tajnego agenta mogą zostać ujawnione?

Tylko w przypadkach wskazanych w przepisach - ustanawiających tzw. tajnego agenta.  

Jakie akty prawne regulują tzw. tajnego agenta?

  • Ustawa o Policji (art. 22),
  • Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (art. 36),
  • Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (art. 40),
  • Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 25),
  • Ustawa o Straży Granicznej (art. 9b),
  • Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (art. 36 pkt 1),
  • Ustawa o kontroli skarbowej (art. 36i),
  • Ustawa o Biurze Ochrony Rządu (art. 19 ust.1).
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]