Poradnik

Oskarżyciel publiczny

Poniższe zestawienie wskazuje Oskarżyciela Publicznego.

 1. Prokurator
  (art. 45 par. 1 ustawy Kodeks postępowania karnego)
  (art. 121 par. 1 ustawy Kodeks karny skarbowy)
 2. Policja
  (art. 17 par. 1 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia)
 3. Finansowy Organ Postępowania Przygotowawczego
  (art. 122 ustawy Kodeks karny skarbowy)
 4. Finansowy organ dochodzenia lub jego przedstawiciel
  (art. 157 par. 2 ustawy Kodeks karny skarbowy).
 5. Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz podlegli im prokuratorzy
  (art. 3 par. 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze)
 6. Asesor prokuratury
  (art. 173 par. 3 ustawy Prawo o prokuraturze)
 7. Aplikant prokuratorski
  (art. 183 par. 2 ustawy Prawo o prokuraturze)
 8. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej
  (art. 19 par. 4 ustawy Prawo o prokuraturze)
 9. Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej
  (art. 20 par. 3 ustawy Prawo o prokuraturze)
 10. Państwowa Inspekcja Pracy
  (art. 10 ust. 1 pkt. 15 ustawy o państwowej inspekcji pracy)
 11. Strażnicy leśni
  (art. 47 ust. 2 pkt. 8 ustawy o lasach)
 12. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  (art. 3 ust. 3 pkt. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
 13. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej
  (art. 39 ust. 2 pkt. 8 ustawy Prawo łowieckie)
 14. Strażnik Państwowej Straży Rybackiej
  (art. 23 pkt. 5 ustawy o rybactwie śródlądowym)
 15. Dyrektor parku narodowego
  (art. 8e ust. 2 ustawy o ochronie przyrody)
 16. Inspektor
  (art. 56 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym)
 17. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione
  (art. 379 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska)
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]